Kranbiler

Våre erfarne sjåfører hjelper deg med alle typer oppgaver som trenger kran. Vi har også godkjente personkorger, som tar deg opp i høyden der det trengs.

Våre kranbiler:

Scania P380 - 14 T/M kran med tippkasse.

Scania G490 4X4 - 85 T/M kran, Jib, vinsj og personkorg. Tilleggshydraulikk på jib (grabb og tømmerklo).

Scania R560 - 60 T/M. Jib, vinsj og personkorg.

  • Fra 15 til 85 tonnmeter
  • Godkjente personkorger
  • Grabb
  • Tømmerklo
  • Faste sjåfører med lang erfaring.
  • Godsansvar og forsikring.
  • Båtåk
  • Spesialåk for montering av tekniske bygg i tunneler