Olje og Gass

Olje

Vi fører alle typer olje til blant annet:

  • Industri
  • Maskiner og kjøretøy
  • Landbruk og skogbruk
  • Smøring og fett
  • Utstyr til rydding av oljesøl, som oppsugingspølser og matter.

Gass

Vi har et stort utvalg gass til både industri- og fritidsbruk, samt regulatorer og annet utstyr til vedlikehold og bruk. Blant annet:

  • Propan
  • Biogasser
  • Bulkgasser
  • Spesialgasser
  • Medisinske gasser